Kto sme?

UCommunication je outsourcingové kontaktné centrum so škandinávskymi koreňmi a s výraznou pracovnou kultúrou, ktoré bolo úspešne prijaté na stredoeurópskych a východoeurópskych trhoch.

Spoločnosť bola založená v roku 2004 v Nórsku a od tej doby sa rozrástla na viac ako 900 pracovných miest v 5 krajinách s celkovým počtom 10 pobočiek, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú v Českej republike, Poľsku, Litve, Slovensku a Maďarsku.

Vďaka stabilnému finančnému a technickému zázemiu poskytuje UCommunication širokú škálu služieb, vrátane telemarketingu, predaja, generovaniu potencionálnych zákazníkov, zákazníckych služieb, technickej podpory, administratívy a služieb firemného poradenstva v mnohých špecializovaných oblastiach.

Od začiatku sme kládli mimoriadny dôraz na kvalitu a transparentnosť všetkých našich procesov v internej i externej komunikácii s našimi zamestnancami a partnermi. Neustále sa venujeme rozvoju a udržiavaniu štandardov našich riešení.

Náš úspech je založený na vysokej kvalite služieb vo všetkých fázach procesu, od monitorovania a plánovania cez implementáciu až po hodnotenie efektivity projektu. Naše call centrá sú dokonalou kombináciou vysoko motivovaných a skúsených profesionálov a najpokročilejších technológii.


Naše hodnoty

Či už chcete získať zákazníkov, starať sa o nich, zabezpečiť technickú podporu, alebo vymáhať pohľadávky, sme Vašou najlepšou voľbou. Našimi kľúčovými hodnotami sú kvalita, transparentnosť, etika a nápadité riešenia. Vďaka nim môžeme zabezpečiť efektivitu, účinnosť a vysokú úroveň všetkých služieb, ktoré poskytujeme. Kvalifikovaný personál, etické princípy a istota kvality sú zárukou našej vedúcej pozície v oblasti call centier.


Prečo my?

Od začiatku sme kládli mimoriadny dôraz na kvalitu a transparentnosť všetkých našich procesov v internej i externej komunikácii s našimi zamestnancami a partnermi. Neustále sa venujeme rozvoju a udržiavaniu štandardov našich riešení. Náš úspech je založený na vysokej kvalite služieb vo všetkých fázach procesu, od monitorovania a plánovania cez implementáciu až po hodnotenie efektivity projektu. Naše call centrá sú dokonalou kombináciou vysoko motivovaných a skúsených profesionálov a najpokročilejších technológii.


Naša kvalita

Kvalita je pilierom a hlavným podporným prvkom každodennej činnosti podniku, čo je v súlade s našou prevádzkovou filozofiou a silným zapojením v odborových organizáciách, v Poľskej marketingové asociácii a v asociácii Admez v Českej republike. V odvetví, na ktoré verejnosť nazerá skepticky, nastavuje UCommunication štandardy služieb a snažia sa byť vyslancom na každom trhu, na ktorom pôsobí.

Vyvinuli sme kvalitné postupy, ktorím napomáhajú vlastné technické riešenia, umožňujúce jednoduché sledovanie služieb a výkonnosti v každej fáze vašej kampane. Veríme, že naša kvalita a transparentnosť nám umožní vybudovať vzájomnú dôveru a prekvitajúcu dlhodobú spoluprácu na mnohých úrovniach.

Jedným z jedinečných riešení je sebahodnotenie hovoru. Všetci operátori musia oznámkovať každý hovor pomocou jedného z troch hodnotení: Bez problémov, OK alebo Nespokojný zákazník - v týchto prípadoch volá oddelenia kvality zákazníkovi a pýta sa na dôvody jeho negatívnych skúseností.

Načúvame všetkým predajným hovorom a diagnostikujeme problémy.

Všetci operátori majú plán školení a výučby, ktorý sa starostlivo dodržiava. Každý operátor musí absolvovať výučbu najmenej 1-krát za týždeň.

Všetky hlásenia sa generujú automaticky priamo zo systémov, pretože tak sa eliminuje možnosť chýb a opomenutia. Takisto sa tým zvyšuje tlak na našu činnosť, aby sme dodržiavali štandardy najvyššej kvality.


Politika kvality

Manažment spoločnosti Ucommunications group s.r.o. sa zaväzuje spĺňať požiadavky normy STN EN ISO 9001:2016 a trvalo zlepšovať efektívnosť systému manažérstva kvality a vyhlasuje nasledovnú politiku kvality:

  • Poskytovať zákazníkom kvalitné služby outsourcingu
  • Zabezpečovať trvale udržateľný rozvoj našej spoločnosti
  • Budovať partnerské vzťahy s našimi zákazníkmi, dodávateľmi a zamestnancami
  • Uznávať konkurenciu a súťažiť s ňou o priazeň zákazníka

Manažment spoločnosti a všetci zamestnanci spoločnosti pristupujú k ponímaniu kvality v zmysle normy STN EN ISO 9001:2016, čomu prispôsobujú svoje konanie a prístup ku zákazníkom.

Spolupráca s našimi zákazníkmi, dodávateľmi a spolupracujúcimi obchodnými partnermi je intenzívna, otvorená a úprimná. Zabezpečuje nám to nadštandartné vzťahy, ako aj kvalitu nami poskytovaných služieb. Dôverne poznáme situáciu našich partnerov na trhu a ďalšie informácie sú základom riadenia kvality a modernizácie softwarového vybavenia podľa aktuálneho svetového trendu tak, aby sme uspokojili, ale aj predstihli očakávania zákazníkov a nielen v kvalite, ale aj vyváženým pomerom ceny k výkonu.

Uznávame a vážime si kvalitu našej konkurencie. Chápeme to ako výzvu pre našu spoločnosť a našich zamestnancov ale aj ako stimul pre naše podnikateľské aktivity. Chceme obstáť v súťaži o priazeň zákazníka.

Snažíme sa o zaradenie medzi najlepšie call centrá v stredoeurópskom priestore v oblasti poskytovania outsourcingových služieb čo nás vedie k trvalému zlepšovaniu . Pracujeme na tom, aby naša značka bola aj naďalej symbolom spoľahlivosti a kvality.


Naše sociálne médiá

Spoznajte nás lepšie prostredníctvom našej stránky na sociálnej sieti: LinkedIn! Tešíme sa na Vaše komentáre k našej práci. Každá spätná väzba je príležitosť na zlepšenie našich služieb vo Váš budúci prospech. Navštívte našu stránku, kontaktujte nás a staňte sa naším partnerom v podnikaní!


Naši klienti


Odborové organizácie

UCommunication sa aktívne zapája do činnosti a stretávania odborových organizácií na všetkých trhoch, na ktorých pôsobíme - zavádzaním nových pravidiel a opatrení k rozvoju kvality, etiky a technických riešení súvisiacich s priamym marketingom vo forme telefónneho predaja. Sme členmi nasledujúcich organizácií:

adamez
DIMSZ
ProProgressio
11
lokalít
45
klientov
138
projektov
670000
predajov