Call centrá

UCommunication ponúkajú všetky formy aktívneho predaja a informačné analytické služby, ktoré možno použiť na veľkoobchodnom i maloobchodnom trhu pre širokú škálu marketingových činností (zavádzanie nových produktov, prieskum trhu, podpora internetových kampaní, atď.). Sme vám plne k dispozícii vo všetkých uvedených oblastiach. Okrem rôznych možností, ktoré spoločnosť UCommunication vo svojom rozsiahlom portfóliu má, Vám naše call centrá radi pomôžu v oblastiach predaja a podpory predaja, zákazníckych služieb, plánovania a vykonávania marketingových analýz a obchodných konzultácií, ktoré vo vašej spoločnosti potrebujete. Nechajte nás pracovať pre náš spoločný prospech!

 • Získavanie zákazníkov
 • Up-sell a cross-sell
 • Plánovanie schôdzok
 • Prieskumy trhu a podpora predaja
 • Mystery shopping a riadenie kvality
 • Analýza a konzultácie

Call centrá

UCommunication poskytujú zákaznícke služby vo všetkých formách a v rôznom rozsahu. Spoločne s vysokou garanciou kvality Vám môžeme ponúknuť celý rad možností v oblasti starostlivosti o zákazníkov, v závislosti na vašich potrebách a zisteniach. Postaráme sa kompletne o vašich klientov, dokážeme Vám sprostredkovať čiastočné externé zabezpečenie starostlivosti o zákazníkov, ktoré zaistia časť vašich služieb (napríklad spojovateľku, odpovedanie na otázky, linku užívateľskej podpory), alebo Vám môžeme ponúknuť partnerstvo, ktoré umožní pokryť komunikačné špičky alebo obdobie so zvýšeným dopytom (napríklad počas zavádzania nových produktov alebo marketingových kampaní). UCommunication tiež vie výrazne znížiť náklady malých firiem, ktoré nemajú zdroje ani úmysel prevádzkovať vlastnú telefónnu ústredňu. Naši vyškolení zamestnanci vám pomôžu nastaviť optimálne činnosti v oblasti služieb zákazníkom aj rozsah týchto služieb.

 • Najvyššia úroveň starostlivosti o zákazníkov
 • Komplexný alebo čiastočný outsourcing
 • Dlhodobá alebo krátkodobá spolupráca
 • Infolinky a linky technickej podpory
 • Úspora nákladov

Back office služby

UCommunication ponúka všetky formy administratívnej a technickej podpory, teda tzv. Back-office. Pomôžeme Vám so širokou škálou činností, ktoré splnia všetko, čo potrebujete. Spoločne s vysokou zárukou kvality vieme zabezpečiť vkladanie mien a dát, proces registrácie, príjem objednávok a celý proces riadenia Vášho internetového obchodu (príjem objednávok, balenia a dokončenie objednávky, konsolidácia dopravy, kontrola kvality, triedenie, kontrola skladových zásob, odoslanie atď.). UCommunication má potrebné prostriedky na prevádzku služieb v oblasti back-office vo veľkej časti Európy, a preto môže ponúknuť širokú škálu služieb v tejto kategórii ako poskytovateľ kompletných služieb. Vďaka vynikajúcemu jazykovému vybavenie zamestnancov našich centier sme atraktívny aj pre najnáročnejšie medzinárodné korporácie, ktoré v kategórii back-office vyžadujú centrálne a riadené procesy.

 • Technická a administratívna podpora
 • Zapisovanie, scanovanie a archivácia dát
 • Spracovanie a vybavovanie korešpondencie
 • Logistika a doručovanie zásielok

Prípadové štúdie

Case study 1
Case study 2
Case study 3
Case study 4

Často kladené otázky

Závisí to na jej náročnosti. Zvyčajne potrebujeme na kvalitnú prípravu 5-10 pracovných dní od podpisu zmluvy. Lehota sa môže pretiahnuť o niekoľko dní v prípade vyššej náročnosti.
Nie, všetko zabezpečíme, ale databáza spotrebiteľov, ktorú máte, prinesie zrejme lepšie výsledky, napr. databáza zhromaždená z on-line dotazníkov na vašich internetových stránkach.
Vyskúšaný scenár hovoru je užitočný, môžete nám ale tiež zaslať informácie o produkte a naši manažéri pripravia scenár podľa správnych postupov telefónneho predaja. Definujte výsledky, ktoré chcete dosiahnuť, a aké sú vaše prípustné náklady na objednávku alebo mesačný rozpočet na služby zákazníkom. Kontaktujte nás a získajte ďalšie informácie.
Veríme, že iba osobitný tím môže mať potrebnú motiváciu, aby v kombinácii s dôkladným školením dosiahol požadované výsledky.
Centrum externého zabezpečovania služieb je ako súčasť vašej vlastnej spoločnosti, ktorá sídli v inej budove. Externé zabezpečovanie vyžaduje prípravu a zapojenie oboch strán, to znamená vás aj nás, aby bolo úspešné. Sme plne transparentný v otázke výkonnosti, resp. finančných výsledkov, a môžete si byť istí, že naše smerovanie vám dodá pocit istoty. Okrem toho ste u nás vždy vítaní a môžete v našej kancelárii stráviť toľko času, koľko potrebujete. Nachystáme pre vás miesto, aby ste si mohli pripraviť svoje pracoviská; všetky naše priestory majú možnosť pripojenia k sieti pre hostí.
Poskytneme vám prístup k výstupným zostavám na internete, ktoré si môžete upraviť podľa svojich potrieb. Okrem štatistík zasielame zákazníkom tiež hlásenia o predajoch a výstupy z databázy.
Ide o nastavenie, ktoré predpovedá, koľko paralelných hovorov navyše prijme jeden operátor, a to na základe štatistík zhromaždených v priebehu kampane. Vytáča viac čísel, než je aktuálne dostupných operátorov, pretože vie, že nie všetky hovory budú realizované.
Počet miest zodpovedá počtu obsadených pracovných staníc v daný okamih. Prevádzkujeme projekty 12 hodín denne alebo dlhšie, čo si vyžaduje viac ako jedného operátora s 8 hodinovou smenou.
Dodržiavame všetky nariadenia ustanovené zákonom o ochrane osobných údajov. Okrem toho sme prešli auditom v bankovom a poisťovacom sektore, aby sme spĺňali ešte prísnejšie požiadavky na zaistenie bezpečnosti vašich dát.
Kvôli odlišnej povahe každého podnikania nie je možné stanoviť jednoduchú cenovú štruktúru pre všetky typy projektov s call centrami. Existuje niekoľko faktorov, ktoré ovplyvňujú výkon a teda aj cenu; jedná sa o ponúkaný produkt, vaše interné procesy, databázy, pracovné hodiny a niekoľko ďalších faktorov. Kontaktujte nás a pripravíme vám cenovú ponuku.
Áno. Rozdelíme ich medzi krajiny, v ktorých pôsobíme, aby sme využili čo najlepšie jazykovo vybavených pracovníkov.
11
lokalít
45
klientov
138
projektov
670000
predajov